Concept | Auteurs | Boeken | Partners | Pers | Kalender | Foto's | Inschrijven

 
logo Lezen op Zondag
 
   
 

© Bob Bronshoff

 
   

Lezen op Zondag | 19-06-2011

 
 

Auteur | Vic van de Reijt

 

Vic van de Reijt (1950) is uitgever en auteur op het terrein van literatuur en muziek. Zo stelde hij verschillende bloemlezingen samen van gedichten en liedteksten. Zijn fascinatie voor Willem Elsschot resulteert al sinds de jaren ’80 in talrijke publicaties over diens leven en werk. Dit jaar verscheen eindelijk zijn langverwachte en definitieve Elsschot-biografie.

 

Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder

Vic van de Reijt kreeg toegang tot het zakelijke archief van Alfons De Ridder, dat bewaard was gebleven in een vochtige Antwerpse kelder. De ontdekkingen die hij daarin deed vormen het hart van de eerste biografie die recht doet aan de schrijver én de zakenman. En dan blijkt dat de zachtmoedige Frans Laarmans het in de praktijk vaak tegen de harde mijnheer Boorman moest afleggen; Elsschots literaire werk kan worden gezien als een vorm van boetedoening voor zijn zakelijk handelen.
Met zijn biografie brengt Van de Reijt een hommage aan een auteur die stilistische beknoptheid hoog in zijn vaandel had staan. Daarnaast schetst hij een geschiedenis van een periode waarin de emancipatie van Vlaanderen haar beslag kreeg, want ook daarin speelde De Ridder alias Elsschot een belangrijke rol.